Road Cars s.r.o.

Všeobecné podmínky

Tyto internetové stránky koncesionářů Peugeot byly zřízeny společností P Automobil Import s.r.o. Jejich cílem je poskytování informací o koncesionářích, o výrobcích Peugeot,  službách a dalších informací souvisejících s koncesionářskou sítí a značkou Peugeot.

1) Osobní údaje
Vložením údajů do k tomuto určených formulářů na stránkách www.peugeot.cz vyjadřujete souhlas ke zpracování těchto údajů společností P Automobil Import s.r.o., IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 a dále koncesionářů P Automobil Import s.r.o., jakož i těm subjektům, které na základě písemné smlouvy s P Automobil Import s.r.o. pro ni osobní údaje zpracovávají. P Automobil Import s.r.o., její koncesionáři či další zpracovatelé tyto údaje zpracovávají výhradně za účelem dalšího nabízení obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronického kontaktu.
   
Souhlas udělujete na dobu 10-ti let a můžete jej kdykoliv odvolat telefonicky na tel.č. 800555747, e-mailem na e-mailové adrese info-cz@p-automobil-import.cz, popřípadě písemně na adrese P Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4.
   
Současně máte právo přístupu k těmto osobním údajům, jste oprávněni je kdykoliv opravit a máte též právo uvedené v §21 zákona o ochraně osobních údajů.

2) Změny informací na stránkách
Veškeré informace uvedené na internetových stránkách koncesionářů Peugeot mohou být změněny v kterémkoli okamžiku a to bez nutnosti předchozího oznámení.

3) Obrázky exteriérů a interiérů
Barvy exteriérů a interiérů zobrazené na těchto stránkách jsou ilustrativní a mohou se lišit od reálných exteriérů a interiérů.
   
4) Obsah internetových stránek koncesionářů
Společnost P Automobil Import s.r.o. nenese odpovědnost za obsah samostatných stránek koncesionářů Peugeot.
   
__________________________________
 
§21 zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů:
   
1) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení
  b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
   
2) Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

3) Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4) Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad přímo.

5) Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při jejím uplatňování podle zvláštního zákona (§13 občanského zákoníku).

6) Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

7) Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Road Cars s.r.o.

Společnost ROAD CARS s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 19309, IČO: 47546301

Více informací

Akce & Novinky